Δανειστικός Κατάλογος Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής»